Alt efter problemet er der forskellige blødmagnetiske legeringer til rådighed, der skelner sig i permeabilitetsniveau og mætningsinduktion. Ud over siliciumjern ("transformerplade", TRAFOPERM®) bruges der også NiFe-materialer i forskellige sammensætninger til anvendelser med højere krav til AL-værdien, ommagnetiseringstab eller impulspermeabiliteten.

De bedste magnetværdier opnås med 80 % NiFe-materialer (MUMETALL®, eller det førsteklasses VACOPERM® 100). 50 %-holdige NiFe-legeringer (PERMENORM® 5000 H2) er et godt alternativ pga. den højere mætningsinduktion, hvis en lavere volumen er vigtig.

I skemaet nedenfor vises egenskaberne for de anførte legeringer, målt på magnetisk lukkede ringe med optimal varmebehandling.

Både ved kerneplader og pladepakker skal der regnes med nogle  ulemper fra de ideelt opnåede magnetværdier gennem håndtering (mekanisk påvirkning) samt restluftspalte, der ikke kan undgås. Dette gælder især koercitivfeltstyrker samt permeabilitetsværdier. Praktiske værdier er fastlagt i de særlige magnetkvaliteter (se vores informationsblad på siden Leveringsformer).

Materialets egenskaber

Betegnelse Sammensætning µ4
(50 Hz)
HC
[A/m]
BS
[T]
TCurie
[°C]
Densitet
[g/cm³]
MUMETALL® 80 % NiFe 30000 3 0,80 400 8,7
VACOPERM® 100 80 % NiFe 60000 2 0,78 400 8,7
PERMENORM® 5000 H2 50 % NiFe 10000 10 1,55 440 8,25
TRAFOPERM® N2 3 % SiFe 1600* 25 2,03 750 7,65

µ4 : µr ved 0,4 A/m
* ved 1,6 A/m

Almindelige ommagnetiseringstab i W/kg ved sinusformet magnetisering

Legering Båndtykkelse
(mm)
50 Hz 400 Hz 1 kHz 10 kHz 20 kHz
MUMETALL® 0,35 0,075 (0,5) --- --- --- ---
MUMETALL® 0,2 --- 1,6 (0,5) 8,0 (0,5) --- ---
MUMETALL® 0,1 --- 0,75 (0,5) 3,6 (0,5) 35 (0,2) 30 (0,1)
PERMENORM 5000 H2® 0,35 0,125 (0,5)
0,4 (1,0)
--- --- --- ---
PERMENORM 5000 H2® 0,2 --- 2,3 (0,5)
8,5 (1,0)
11 (0,5)
40 (1,0)
--- ---
PERMENORM 5000 H2® 0,1 --- 1,05 (0,5)
3,8 (1,0)
4,6 (0,5)
18 (1,0)
42 (0,2) 34 (0,1)
TRAFOPERM N2® 0,35 0,23 (0,5)
0,85 (1,0)
1,85 (1,5)
5,75 (0,5)
21 (1,0)
22 (0,5)
80 (1,0)
--- ---
TRAFOPERM N2® 0,1 --- 2,6 (0,5)
9,75 (1,0)
9,25 (0,5)
33 (1,0)
60 (0,2) 50 (0,1)

Værdierne i parentes angiver tærskelværdien for induktion i Tesla ved sinusformet kompensation. Alle værdier er generelle værdier for stablede eller sammenklæbede kerneplader.