Vi er specialister inden for magnetiske felter, magnetiske materialer, ringformede kerner, magnetsystemer og magnetiske afskærmninger - lige fra vejledning til levering af færdige komponenter og systemer.

 

Læs mere

Oplev vores produkter

Omfattende lager af NiFe- og CoFe-legeringer i en lang række dimensioner, fabrikation, produktion af dele og varmebehandling.

Kerner fremstillet af nanokrystallinske (VITROPERM®), amorfe (VITROVAC®, METGLAS®) og krystallinske legeringer. I standarddimensioner og kundetilpasset.

Kompetent vejledning forud for projektet | Dimensionering og beregning af magnetiske afskærmninger | FEM-simulationer og målinger | Multifunktionelle afskærmninger

Vi dimensionerer, konstruerer og fremstiller både prototyper og serier. Drag fordel af vores mangeårig erfaring i teori og praksis inden for områderne systemteknik, materialer, ...

Oplev vores innovative løsninger til måling af magnetfelter og bestemmelse af magnetiske parametre.

Standardkomponenter fra VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG (VAC) og kundespecifikke løsninger fra SEKELS GmbH.

Standard og kundespecifik. Materialets: 80 % NiFe, 50 % NiFe, 50 % CoFe, 3 % SiFe.

Måling af afskærmningsfaktor i Helmholtz-spoler med en diameter på op til to meter. Magnetfeltmålinger på stedet, analyse og løsninger. Måling af materialeegenskaber.

Vores moderne brintovne muliggør en afsluttende magnetisk behandling iht. fabrikantens oplysninger eller egne udviklede temperaturprofiler.