Varmebehandling/udglødning

Bløde magnetiske NiFe- eller CoFe-legeringer skal underkastes en varmebehandling efter det sidste bearbejdningstrin til aktivering af de magnetiske egenskaber. Fabrikanterne anbefaler temperaturprofiler alt efter legering op til ca. 1150 °C og en ren brintatmosfære. Vores moderne brintovne muliggør en afsluttende magnetisk behandling iht. fabrikantens oplysninger eller egne udviklede temperaturprofiler.

 

Halvfabrikata af NiFe (f.eks. MUMETALL®), CoFe (f.eks. VACOFLUX®) leveres i tilstanden "mekanisk hård" (til stanse-, dreje- og fræsearbejder) eller "blød-egnet til dybtrækning" (kun bånd, kun NiFe eller legeringer af blødt jern).  Disse legeringers magnetiske egenskaber er i disse tilstande "ret ubetydelig". Disse er som regel ikke brugbar til den ønskede funktion uden en magnetisk endelig varmbehandling. De meget tydelige forskelle før og efter en (valgfri) varmebehandling er vist i billederne for MUMETALL® og VACOFLUX®.

Den magnetiske endelige varmebehandling forbedrer ikke kun de magnetiske egenskaber, men den ændrer også de mekaniske egenskaber. De eventuelt anvendte bløde magnetiske legeringer er som regel også mekanisk relativt bløde og skal behandles tilsvarende forsigtigt. Enhver plastisk deformation skader de magnetiske egenskaber meget og kan ikke genoprettes (undtagen hvis udglødningen gentages).

Udglødningen selv er meget tidskrævende. Parametre, der er anført af materialets fabrikanter, kan som regel ikke afledes af de "normale" hærderier.

Vi tilbyder magnetiske slutudglødninger i stationære brintovne og vejleder gerne om den bedst mulige behandling af dit produkt.

  • Udglødning i brint til 1150 °C
  • Tilpasset til pågældende legering (f.eks. MUMETALL®, PERMENORM®, VACOFLUX®/VACDUR®)
  • Hensyntagen til krav til anvendelsen
  • Kundens temperaturprofiler, også for andre legeringer, er muligt inden for rammerne af ovnens effektdata

Kontakt

Har du spørgsmål? Ring til os eller skriv en mail. Vi hjælper dig gerne.