Magnetiske afskærmninger

Til en hurtig og omkostningseffektiv løsning af afskærmningsproblemer har SEKELS GmbH flere årtiers erfaring med omfattende kendskab til teoretiske og praktiske løsninger. Vi udmåler på stedet eller i vores laboratorium, fastlægger optimale geometrier samt det optimale materiale og fremstiller alt fra prototyper til serieleveringer inklusive nødvendig magnetisk slut-udglødning.

Vi har alle legeringer på lager fra 80 % NiFe til 50 % CoFe og har kendskab til de bedste materialerelevante bearbejdningsmetoder, lige fra en enkelt tilskæring til over komplekse kombinerede systemer. Vi gennemfører en måleteknisk kontrol af skærmvirkningen i Helmholtz-systemer på op til 2 m diameter.

Standard- eller næsten standardprodukter

Generate 3D magnetic fields of very high spatial homogeneity for your experiments

Materialer på et øjeblik

Afskærmningsfolier, afskærmningsslanger og afskærmningskapper

Forskellige problemer kræver forskellige løsninger – dette gælder også for magnetiske afskærmninger.

Enkle afskærmninger kan udføres med standard- eller næsten standardprodukter (som f.eks. afskærmningsfolier, afskærmningsslanger eller afskærmningskapper). Til det første eksperiment er også folier af materialerne VITROVAC® 6025 X og MUMETALL® egnede. Som regel er der en planlægnings- og konstruktionsfase forud for afskærmningens fremstilling.

Mere komplekse magnetiske afskærmninger

Mere komplekse afskærmninger (med et eller flere lag) fremstilles med metalbearbejdning og/eller formning. Alle bearbejdningstrin er tilpasset de anvendte materialer eller materialekombinationer. Ved en konstruktion samt fastlæggelse af de mekaniske tolerancer skal der tages hensyn til den nødvendige magnetiske endelige varmebehandling.

Ved komplekse afskærmningsgeometrier med mange åbninger skal FEM-beregningerne bekræftes som regel med erfaringsværdier eller med passende målinger.

Kriterier for egnet afskærmningsløsning

Til de afgørende kriterier for egnet afskærmningsløsning hører blandt andet:

  • Magnetiske feltstyrker og feltmønstre
  • Magnetfelternes frekvenser
  • Rumlige indskrænkninger
  • Omgivelsesbetingelser som temperatur, fugtighed etc.
  • Optisk indtryk
  • Omkostninger

Afskærmningskabiner, der kan tilgås

af Mumetall eller Mumetall-kombination med høje afskærmende faktorer også til dc-felter er en specialitet fra Vacuumschmelze GmbH & Co. KG. Yderligere informationer finder du i flyeren nedenfor. Har du spørgsmål hertil, bedes du henvende dig direkte til Vacuumschmelze eller kontakt os.

Teori og grundlag

Den afskærmende virkning fra elektrisk ledende materialer afhænger af feltets fortrængningseffekt. Til afskærmninger mod statiske eller lavfrekvente magnetfelter virker ikke-magnetiske ledermaterialer såsom kobber eller aluminium næsten ikke.

For at kunne afskærme effektivt mod statiske eller lavfrekvente magnetfelter bruges der blødmagnetiske legeringer. Virkningen hviler den højere magnetiske ledeevne (permeabilitet), der er flere gange højere end potens af 10 i luften. Feltet "omledes" af materialet.

Den afskærmende faktor S er forholdet mellem det ydre felt Ba og det resterende felt Bi inden i en afskærmning. Dette giver f.eks. tilnærmelsesvist denne formel for en lukket cylindrisk afskærmning i det transversale felt:

S = µ * d / D

mit µ = relativ permeabilitet, d = plade- eller vægtykkelse og D = cylinderdiameter.

Faktiske afskærmningsproblemer kan dog sjældent løses analytisk. Selv FEM-simuleringer giver betydelige afvigelser fra den faktiske situation, hvilket vores undersøgelser i laboratorier har påvist.

[Translate to Dänisch:] Verschaffen Sie sich einen Überblick über das komplexe Thema magnetische Abschirmungen

Læs mere

Unsere Umwelt ist einer Vielzahl von elektromagnetischen Feldern ausgesetzt die weder Geräte, Umwelt oder Menschen stören oder gefährden sollen.

Læs mere

Downloads

Kontakt

Har du spørgsmål? Ring til os eller skriv en mail. Vi hjælper dig gerne.