Magnetsystemer

MAGµMAN

Permanent magnetic tool for contactless guiding of magnetic particles 

Based on permanent magnets, the system in hand yields the possibility to move suspended iron oxide nanoparticles (SPIONs) along arbitrary trajectories and observe them under most commercially available microscopes.

Learn more

Magnetsystemer

Magnetsystemer er anordninger, der ved hjælp af magnetisk-elektrisk principper omdanner fysiske parametre (f.eks. strøm) til andre fysiske parametre (f.eks. kraft).

Dimensioneringen

Dimensioneringen af komplicerede magnetsystemer sker som regel med en blanding af beregning (f.eks. med FEM-programmer), erfaring og iterativ eksperimentel tilnærmelse. Ud over den egentlige elektromagnetiske problematik spiller faktorer såsom omgivelsesbetingelser, materialets egenskaber samt forbindelsesteknikkerne en vigtig rolle.

Et professionelt tiltag reducerer udviklingsarbejdet betydeligt og muliggør optimale tekniske og rentable løsninger.

Vores kompetenceområder

 • Magnetiske kredsløb til sensorer og aktuatorer
 • Permanentmagnetiske magnetiseringssystemer til motorer
 • Hvirvelstrøm-, hysterese- og permanentmagnetkoblinger
 • Magnetiske kredsløb til partikelafledning, -fokusering eller -accelerering
 • Holde-, bremse- og skrivesystemer
 • Optimeret inverter til hurtigt koblende systemer
 • Magnetiske afskærmninger, målinger af karakteristik og spredningsområde
 • Vejledning og udfærdigelse af magnetisk kontrol- og måleteknik
 • Feltdannelsessystemer til tekniske og videnskabelige anvendelser

SEKELS GmbH har en mangeårig erfaring i teori og praksis inden for områderne systemteknik, materialer og forbindelsesteknikker. Vi dimensionerer, konstruerer og fremstiller både prototyper og serier.

 

 

Vi tilbyder

 • Kompetent vejledning forud for projektet
 • Beregning, FEM-simulering
 • Prototype-udvikling, testforløb, målinger
 • Omfattende kendskab til magnetiske materialer og deres bearbejdning
 • Erfaring inden for udvikling af magnetsystemer, der arbejder i svære omgivelsesbetingelser (temperatur, fugtighed etc.)

Kontakt

Har du spørgsmål? Ring til os eller skriv en mail. Vi hjælper dig gerne.

Stefan Becker
+49 6002 9379-21
sbecker(at)sekels.de