Pladesamlinger fremstilles ved at klæbe, svejse eller "forbinde" enkelte plader (direkte mekanisk forbindelse) som en kompakt kerne. Dette muliggør sammen med spoleformen en hurtig og billig montering. I forhold til kerneplader, der belægges på skift, må kravene nedsættes pga. en større fuge-luftspalt selv ved planslebne pakker. Med en tilslebet luftspalte kan permeabilitets- eller AL–værdierne blive acceptable, f.eks. til anvendelser med jævnstrøms-forbelastning eller tæt tolererede induktansværdier.

Typeserie

Pladepakker er standardiseret iht. DIN EN 61021 i mange af typerne og typeserierne. EK-typer med kvadratisk grundflade og kvadratisk tværsnit for mellemstykket, der er sammensat af EE-kerneplader, er særligt fordelagtige. Forholdet mellem det samlede kerne-tværsnit og viklingsfladen (viklingsrum) udgør 1:1,55. Alle EK-typer er opbygget geometrisk ensartet.

 

Informationsblad pladepakker