Materialebearbejdning

Bearbejdningen af blødmagnetiske og fysiske legeringer forudsætter kendskab til de særlige egenskaber. Vi har omfattende erfaringer inden for kombinerede systemer og klæbeteknikker ud over normale metalforarbejdnings- og forbindelsesprocesser.

Alle kendte processer bruges til bearbejdningen af blødmagnetiske legeringer, såsom

  • Drejning
  • Fræsning
  • Svejsning
  • Slibning
  • Savning
  • Kold- og varmformgivning
  • Stansning
  • Erodering
  • LASER-bearbejdning
  • etc.

Dog afhænger bearbejdningsparametrene af legeringen og kan afvige meget fra standardværdierne for f.eks. værktøjsstål. Med få undtagelser kræves der en efterfølgende varmebehandling til oprettelse af de blødmagnetiske egenskaber.

SEKELS GmbH råder delvist i tæt samarbejde med partnerselskaber over alle nødvendige bearbejdningsprocesser til fremstillingen af kundens komponenter (og systemer) på baggrund af vores brede legeringsspektrum. Vi råder over en mangeårig erfaring med den pågældende legerings "egenarter" og de metoder, der er mest egnet alt efter styktal og krav. Og selvfølgelig også efter ønske med den obligatoriske magnetiske endelige udglødning.