Transducer og overdrager til Smart Metering

Elektroniske energimålere erstatter efterhånden de elektromekaniske Ferrarismålere. De har ud over en registrering af strøm mange andre features, der kan bidrage til at forbedre strømforbruget.

 

Vacuumschmelze har i mange år beskæftiget sig med foreskrevne præcisions-strømtransducere på basis af moderne amorfe og nanokrystallinske materialer. Gennem fælles udviklinger med kendte målerfabrikanter har vi ikke kun optimeret vores egne produktegenskaber, men også tilpasset disse til "det særlige" miljø. Dette vedrører ikke kun overholdelsen af forskellige normer, men f.eks. også særlige tiltag til beskyttelse mod manipulation af måleren.

Powerline Technologie overfører signaler via det elektriske ledningsnet. Anvendelser er f.eks. fjernstyret aflæsning af elektroniske energi, gas- eller vandmålere.

Powerline overdrager med førsteklasses magnetmaterialer fra VAC har først og fremmest fordele for lavfrekvente anvendelser såsom en fremragende overførselskarakteristik, lave oversvingninger og må størrelser.

Kontakt

Har du spørgsmål? Ring til os eller skriv en mail. Vi hjælper dig gerne.